Legal

Legal
Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Identiteit van de eigenaar

Wij zijn:
Kantoor Frank Galan, handelend onder de naam: frankgalan.be

Vestigingsadres:

xxxxx

Bereikbaarheid:

Enkel na afspraak
Telefoon: xxx
E-mailadres: info@frankgalan.be
Ondernemingsnummer: xxx

Artikel 2 - Intellectuele eigendom
Onze website, logos, teksten, fotos, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, fotos namen, teksten, logos kleurencombinatie, etc ... niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Privacy verklaring


Verzenden en retourneren